Erik Zwezerijnen

“In de tweede helft van de jaren tachtig stelde ik mij de vraag wat ik met mijn leven wilde doen. In diezelfde periode kocht ik een doek en verf en ben ik gaan schilderen. Ik wist het meteen: ‘Dit is het! Nu ben ik vrij!' Dat gevoel heb ik nog steeds als ik voor een wit doek sta. Totale vrijheid. Dit ben ik!”

Aanvankelijk begon Erik Zwezerijnen abstract te schilderen, maar dat werd te vrijblijvend. “De abstractie is een vijver waarin je makkelijk kunt verdrinken, niet alleen als schilder, ook als publiek.”
Dieren vormen een vast thema in zijn werk. Door dieren te schilderen kan hij zijn fantasie met werkelijkheid combineren, in die zin vormen ze een belangrijke inspiratiebron. Maar het gaat hem ook om hun kleuren, hun beweeglijkheid en onschuld.

Erik noemt zijn stijl zwierig figuratief. De drup-techniek komt van Jackson Pollock, het spontane en royale kleurgebruik van Cobra en er zitten ook invloeden van Herman Brood in. Zijn schilderijen waren reeds te zien in: New York, Miami, Barcelona, Paris, Mexico, Santa Fe en Buenos Aires.

www.erikzwezerijnen.com