Ina Fekken

In 1992 afgestudeerd aan de Academie Minerva te Groningen, als autonoom beeldend kunstenaar. Vooraf aan deze studie heeft zij op de Hogere Landbouwschool, de richting milieukunde afgerond. Dit is bepalend geweest voor de onderliggende thematiek in haar werk. De onontkoombare invloed die de mens heeft op de natuur/omgeving is haar centrale motief.

In de manier om deze thematiek vorm te geven zijn de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen in haar werk zichtbaar.

Na de kunstacademie, op reis in India, maakten de bizarre combinaties van allerlei kleuren,motieven en ritmes grote indruk. Alles kon! Het bleek een katalysator voor een periode met kleur- en patroonrijk werk. Al schilderend ging zij ordenen met kleur en sjablonen, die zij uit papier sneed. www.inafekken.nl

Zij merkte dat papier een wereld aan interessante beeldende mogelijkheden bood. Het idee ontstond om de papiersneden rechtstreeks aan de wand te plaatsen en tegelijkertijd werden diorama’s ontwikkeld.

In haar beste werk contrasteert het onderwerp met de lieflijkheid van de techniek en het kwetsbare materiaal.