Relinde Kattenberg

Relinde Kattenberg

Als autodidact creëert Relinde Kattenberg haar beelden vanuit een opmerkelijke levensvisie.

Al in haar vroegste jeugd in Groningen was zij bezig met creëren. “Een oude steen, een stuk hout, een afgedankte doek, alles gebruikte ik”. Daarna duurde het echter tot begin van dit millennium voordat haar beelden de diepgang kregen die ze nu hebben. “Op het moment dat ik ging werken vanuit mijn eigen levensovertuiging, ontstonden beelden die aanzetten tot ontmoeting. Want dat is wat ik met mijn beelden wil bewerkstelligen. Ontmoeting. En dan bedoel ik niet alleen tussen verschillende culturen maar ook de ontmoeting van verschillende inzichten, stromingen, religies, overtuigingen enzovoort.” Kunst is voor Relinde daarvoor het medium: “Door kunst worden meningen gevormd, bevestigd of zelfs veranderd. En bovendien wordt daarbij respect, juist ook voor de andere mening, een normaal fenomeen. Ik wil dat mijn kunst binnen dat kader aanzet tot nadenken over mensen, God en de wereld.”

Relinde maakt haar beelden in was. Door verwarmen maakt ze deze was zacht en flexibel waardoor ze haar open structuur kan realiseren. Zelfs haar vingerafdrukken blijven zichtbaar in het uiteindelijke resultaat. “Ik giet mijn beelden met de “verloren was”-methode.” Na het aanbrengen van gips om het wassen model, wordt de was uitgesmolten. De ontstane holle ruimte wordt daarna volgegoten met brons. Dat halfproduct moet dan helemaal mechanisch worden bewerkt. Met een haakse slijper, freesapparaat en verschillende slijpgereedschappen vormt Relinde het metaal tot het uiteindelijke resultaat.

Ook de sokkel vraagt om speciale aandacht. “De steen waar het beeld op staat kan in mijn ogen nooit perfect zijn. De thema’s van mijn beelden hebben rechtstreeks betrekking op het alledaagse leven. En ook dit alledaagse leven is niet gebaseerd op een perfecte basis. Iedereen kent zijn of haar eigen barsten of ontbrekende stukken. Zo is het ook met de stenen sokkels onder mijn beelden. Er ontbreken stukken, ze zijn gebarsten of bestaan zelfs uit twee delen. Maar toch hebben ze ook gepolijste en mooie kanten”

Aan elk beeld gaat een uitgebreide studie vooraf. “De symboliek die ik in mijn beelden leg moet kloppen. Ik wil niet mijn eigen ideeën zomaar uitvoeren, maar ook zorgen voor een gefundeerde achtergrond. Tijdens het studeren ontstaat het beeld voor mijn ogen. Ik hoef het dan alleen nog maar te maken.” De symboliek die Relinde in haar beelden legt komt ook tot uiting in de titel die het beeld krijgt.

www.relinde.com